Wycieczka do Farmy Iluzji gr. Sówki, Wróbelki i Tygryski