O nas

Wizja


Nasze przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego , emocjonalnego, stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, będzie czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe, będzie przygotowane nie tylko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażką. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb i zadowolenie Rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim zadowolenie naszych wychowanków- to im chcemy zapewnić dobre, radosne i szczęśliwe dzieciństwo Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla Rodziców-każdy ma prawo uzyskać wszelkie informacje, uzyskać naszą pomoc i radę, wyjaśnić wątpliwości, a także uczestniczyć w życiu przedszkola

Misja


Towarzyszymy dziecku w jego rozwoju, budzimy ukryte zdolności i wzbogacamy doświadczenia, które wzmocnią ciekawość świata. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacyjnym